Papiruld Isolering af genbrugspapir

Papiruld af cellulose – Naturens universale byggemateriale

Papiruld er et genbrugsbyggemateriale, der fremstilles af avispapir (cellulose) ved en enkel tørmekanisk fremstillingsproces. Denne fremstillings-metode bruger kun ganske lidt energi og belaster dermed miljøet mindre end fremstillingen af konventionelle isoleringsmaterialer. Under fremstillingsprocessen opstår der ikke ubrugeligt affald. Genbrugsmaterialet skåner råstof-reserverne og gammelt papir bliver brugt på en god måde.

Ved fremstillingen bliver cellulosematerialet tilført 2 tilslagsmaterialer:
Aluminiumhydroxid, som brandbeskyttelsesmiddel.
Borsalte, som beskyttelse mod skadedyr, råd og svamp

Borsalte bliver sædvanligvis brugt som træbeskyttelsesmiddel, og er i modsætning til mange andre træbeskyttelsesmiddelet ikke ætsende og er ikke underlagt nogen anveridelsesbegrænsninger. Aluminiumhydroxid bliver brugt som brandbeskyttelsesmiddel og som fyldstof i gulvtæppebelægninger , og findes i tandpasta, papir, keramik og i kosmetik.

 

Varmeisolering med Papiruld

Papiruld bruges til isolering af tage, vægge og etageadskillelser. Ved hjælp af en slange blæser isolatøren materialet ind i hulrum, hvor det pakkes til et vindtæt kompakt varmeisolerende lag. Luften bliver hverken belastet af toxische gasser eller ioniseret stråling bagefter.
Da Papiruld kan anvendes i dampdiffusionsåbne konstruktioner, bidrager det til et bedre indeklima.
I tilfælde af brand sker der ingen smeltning eller neddrypning af isoleringsmaterialet. Det opståede trækullag på isoleringsmaterialets overflade, virker yderligere som naturlig brandbeskyttelse.

Papiruld – genbrugligt genbrugsprodukt

Ved ombygning eller nedrivning af en bygning kan Papiruld uden teknisk bearbejdning genanvendes, og hjælper dermed med til at mindske bortskaffelses problematikken.

Teknisk forklaring: Isolering med Papiruld

En isolering med Papiruld giver den fordel, at hele rummet mellem spærrerne kan isoleres og dermed er man sikret en høj varmebeskyttelse. Papiruld tilpasser sig til hulrummet mellem spærrerne. Isoleringslaget tilpasser sig træets bevægelser, som opstår på grund af ændring i fugtigheden. Dermed kan varmen ikke forsvinde igennem fuger og revner, som det er tilfældet med pladeisolering.

Papiruld muliggør desuden en dampdiffusionsåben tagopbygning, dvs. der bliver ikke brug for kunststof- eller alufolie som dampspærre.

Den dampdiffusionsåbne konstruktion bevirker, at evt. fugtighed bortventileres. På denne måde beskytter Papiruld imod byggeskader som kan opstå på grund af indtrængende fugtighed, og samtidig behøver spærrerne ikke kemisk træbeskyttelse.