Lambdaværdi

Lambdaværdien – I – er en materialekonstant, hvorved de enkelte materialers
varmeisolerende egenskaber kan sammenlignes. Jo mindre varme, der
passerer igennem 1 m. tykkelse af materialet pr m2 pr. tidsenhed ved 1C
temperaturforskel, desto bedre varmeisolerer materialet.

I-værdien er bestemt for alle anerkendte byggematerialer.

Lambda garanti værdi                                    λ = 0,040 W (m*K)
Lambda10 målt værdi                                λ10 = 0,037 W (m*K)