Termografering

Det handler om sikkerhed. Som kunde bør man altid sikre sig, at termografering og rapportering udføres af certificerede termografører og ikke mindst at de besidder stor byggeteknisk forståelse.

Ud over dette anbefalder Vi vores kunder at de får lavet en termopgrafirapport af en uvildig. (Ikke isolatøren selv) Hvorfor er det vigtigt med en termografisk inspektion? Især de høje energipriser gør det ekstra vigtigt ikke at sløse ernergien væk. Fejl i isoleringen eller utætheder som ikke er synlige med det blotte øje, kan skabe skader i bygningen som kan blive omfattende hvis ikke de opdages på et tidligt stadie. Derudover er det muligt at opnå væsentlige energibesparelser ved udbedring af varmetab fra fx. kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i en bygning.

Termografering kan endvidere påvise, i hvor høj grad isoleringsmaterialet dækker og om der er en jævn isoleringsevne. Ofte er boliger udsat for fugt indvendigt, og derfor bør man ofte foretage fugtmålinger på flere niveauer for at registrere og følge udviklingen af eventuelle udluftningsproblemer og svamp.